Osalemiseks registreerimise tingimused ja vorm


Osaleja kinnitab, et ta on 14 - 19 eluaastane; et ta on Eesti Vabariigi põhi- või keskkooli õpilane; et ta on tutvunud ja teab, et registreerides nõustub ja kinnitab osaleja lühifilmi konkursi 2Care osalemise tingimustega.*
Nimi:*
Sünniaeg:*
 / 
 / 
Kooli nimi:*
E-mail:*
Telefon:*
Lapsevanema nimi:*
Lapsevanema e-mail:*
Lapsevanema telefon:*
Ma ei ole arvuti:

Lühifilmi konkursil 2Care osalemise tingimused:

1. Osalemise aluseks on registreerimine ja tingimustega nõustumine.
2. Osalejad moodustavad meeskonna ja loovad 3-4 minutilise filmiloo idee.*
3. Filmilugu peab vastama konkursi peateemale, milleks on hoolivus.**
4. Filmilugu peab olema ilma dialoogideta.***
5. Filmide teostamisel ei tohi kasutada autoriõigustega piiratuid heliteoseid.****
6. Osalejad kohustavad esitama filmiloo idee ajavahemikus 19 – 22 juuni 2017 aadressile films@2care.ee
7. Osalejad kohustuvad esitama valmis filmi hiljemalt 28. oktoobriks 2017.
8. Filmide avalik esitlemine toimub aastani 2019 ainult läbi lühifilmikonkursi 2Care väljundite.
9. Osaleja vanemad on osalemisest teadlikud ja vajadusel vahendama osalejat.

* Filmiloo idee esitlus peab sisaldama pealkirja,ühe või mõnelauselist loo sõnumit ja filmiloo lühikirjeldust. Esitleda võib nii teksti dokumendina, kui
videoklipina.
** 2Care filmilugudes soovitakse näha sõnumeid, mis õpetavad hindama teineteise mõistmist,     austamist, andestamist jms.
*** Filmilood võiksid olla läbi tegevuse ilma sõnadeta või põhjendatult üksikute
sõnade kasutusega.
**** Enne muusika või mõne muu loomingulise vormi kasutamist tuleb veenduda,
et see pole piiratud autoriõigustega.