Osalemise info

 


Konkurss on mõeldud koolinoortele vanuses 14-19 a. (7.-11. klass) üle Eesti. Ootame õpilasi osalema kuni sajast Eesti koolist ning moodustama kolmeliikmelisi võistkondi.

Konkursis osalev kool peaks leidma oma meeskonnast koordinaatori, kes julgustaks õpilasi selles projektis osalema ja oleks koolipoolne projekti kontakt.

Osalevates koolides viiakse läbi projekti detailne tutvustus ning lühifilmi eripärasid tutvustav loeng. Koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudiga (BFM) toimub Tallinnas, Tartus ja Narvas töötuba, mis tutvustab käepäraste vahenditega filmi tegemise võimalusi.

Loengud koolides toimuvad aprilli-mai jooksul, töötoad mai lõpus.

Detailne ajakava moodustatakse osalevate koolidega individuaalse kommunikatsiooni alusel.


Filmide ideede ja võistkondade videotutvustuse tähtaeg on 22. juuni.

Valmis filmide üleandmine hiljemalt 28. oktoobriks.


REGISTREERI KONKURSILE