Jätkub registreerimine noorte lühifilmivõistlusele 2Care!

Esimesed kümmekond kooli on juba teatanud oma osalemisest.

Tuletame meelde, et lühifilmivõistlus 2Care on mõeldud osalemiseks 14-18-aastastele noortele (7.-11.klass) 3-4 liikmeliste võistkondade kaupa.

Osalemine toimub koolide kaudu. Võistluse infot õpilastele vahendab ja õpilasi osalema registreerib kooli poolt määratud kontaktisik (huvijuht).

Osalemiseks tuleb õpilasel kontakteeruda kooli huvijuhiga, kuid filme teevad õpilased iseseisva tööna. Filmialased algteadmised ja sisujuhendid saavad noored lähiajal toimuvatest töötubadest.

Osaleda saavad õpilased kas siis, kui nende kool ametlikult võistlusel ei osale.

Selleks tuleb saata kiri oma andmetega (nimi, kool, klass, e-posti aadress) aadressile

register@2care.ee